Præsentation

Medlemskab:

Medlemskab af Vejen Atletik og Løbemotion opnås ved at indbetale kontingent til foreningen.
Den første måned i foreningen betragtes som en prøve-periode, hvor man har medlemsrettigheder, men ikke betaler kontingent.

Stævner:
Medlemmer af Vejen Atletik og Løbemotion kan deltage i stævner under DGI og Dansk Atletik-forbund (DAF).

Til de fleste stævner betaler klubben hele startgebyret.
I forbindelse med overnatningsstævner og andre omkostlige arrangementer er der dog en vis brugerbetaling.

Transport til og fra stævner foretages af de aktives forældre på frivillig basis. Foreningen forventer, at alle forældre bidrager til denne ordnings succes. Der indbetales et beskedent beløb til kørsel i forbindelse med tilmeldingen til stævnet.
Disse “kørepenge” deles imellem de forældre, som sørger for transporten.
Ved enkelte lejligheder kan transporten til et stævne foregå i lejet bus eller med offentlige transportmidler.

Til klubbens egne arrangementer forventes medlemmernes forældre at bidrage som hjælpere, dommere, kagebagere, tilskuere eller lignende.

Klubdragt:
Til stævner skal Vejen Atletik og Løbemotion medlemmer bære reglementeret blå/hvid klubdragt. Klubdragt udleveres til de aktive til hvert stævne og skal tilbageleveres efter stævnet.

Opførsel:
Vejen Atletik og Løbemotion forventer af sine medlemmer, at de til både træning og til stævner, opfører sig ordentligt sådan at hverken klubben eller sporten får et dårligt ry.
Gennem den daglige træning søges medlemmerne præget til at respektere idrætten og dens idealer.
Under begrebet “ordentlig opførsel” hører det at melde afbud til træning og stævne.
Enhver form for doping medfører naturligvis øjeblikkelig eksklusion.

Kontingent:
Sommersæson (ca. 1/4-1/10): kr. 400,00
Vintersæson (ca. 1/10-1/4): kr. 300,00
Det er en selvfølge, at kontingentet indbetales rettidigt.

Målsætning:
Vejen Atletikforening er ingen eliteklub. Vort mål er at udbrede kendskabet til atletik samt at give mulighed for at dyrke denne idrætsgren på ethvert plan.
Vi forsøger at skabe rammer som gør, at både den ambitiøse og den mindre ambitiøse føler sig hjemme i foreningen, ligesom vore forskellige tilbud retter sig mod atleter på ethvert niveau.

Hjemmeside:
På Vejen Atletik og Løbemotions hjemmeside, kan man orientere sig om stævneresultater, nyheder, statistikker, oplysninger om de aktive m.v.
Kig ind på http://www.vejenatletik.dk
På Dansk Atletikforbunds hjemmeside, www.dansk-atletik.dk findes der oplysninger om nationale og internationale resultater, stævner, træningsmetoder m.v.
Vejen Atletik og Løbemotion bestræber sig på at holde et højt informationsniveau i forhold til medlemmer, forældre, presse, sponsorer osv.

Kontaktpersoner: Træner: vejenatletik@gmail. com; Formand: vaf.formand@gmail.com.